Orzysz Wojskowa Stolica Polski

Jesteś tutaj: Strona główna Wydarzenia Militarne
Źródło: photo_camera Porucznik Robin Ashley Lawrence
Podpułkownik Jason Adler przejmuje dowodzenie nad wzmocnioną wysuniętą grupą bojową NATO Polska ...
- A +
To wielki przywilej i czas dla 1 Szwadronu 2 Pułku Kawalerii ze Stanów Zjednoczonych, aby przejąć obowiązki bratniego 2-go Szwadronu 2 Pułku Kawalerii. Ppłk Jason Adler, dowódca War Eagle Task Force rozszerza swoje wpływy i przywództwo, z dumą obejmując 28 stycznia 2021 r. stanowisko dowódcy wzmocnionej Wysuniętej Obecności Grupy Bojowej NATO w Polsce.

Ppłk Adler i jego War Eagles przygotowywali się przez ostatnie dziewięć miesięcy do kontynuowania sojuszu i misji NATO. Naszym zamiarem, jako kraju dowodzącego Grupą Bojową w Polsce, jest umocnienie relacji z naszym polskim gospodarzem - 15 Zmechanizowaną Brygadą, narodami partnerskimi w regionie oraz jasne zademonstrowanie, że zagrożenie dla jednego z naszych narodów partnerskich jest zagrożeniem dla całego Sojuszu NATO.

Podczas tej rotacji ppłk Adler cieszy się na możliwość poprowadzenia BGP (Batalionowej Grupy Bojowej w Polsce) przez różne ćwiczenia. "Na początku skupimy się na indywidualnym opanowaniu zadań i umiejętności na poziomie jednostki, wykonując strzelania drużynowe. Następnie opanujemy połączone ćwiczenia z naszymi partnerami, demonstrując maksymalną śmiertelność i interoperacyjność. Wszystko zaczyna się od indywidualnego opanowania naszego sprzętu", mówi ppłk Adler.

Niektóre ze śmiercionośnych ćwiczeń, na które warto zwrócić uwagę podczas 8. rotacji, prowadzonych przez Stany Zjednoczone, to m.in: ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, artylerii oraz nasze kulminacyjne wielonarodowe wydarzenie pod kryptonimem SOBIESKI. To ostateczne wydarzenie sprawdzi naszą śmiercionośność bojową, interoperacyjność oraz zdolność do zmian ustawienia, rozmieszczania i wykonywania zadań w regionie.

Porucznik Robin Ashley Lawrence

Tłumaczenie: Janusz Paśnikowski

 

 

  LTC Jason Adler takes Command of NATO enhanced Forward Presence Battle Group Poland...

It is a great privilege and time for 1st Squadron, 2d Cavalry Regiment from the United States to take over for their brother Squadron, 2d Squadron, 2d Cavalry Regiment. LTC Jason Adler, commander of War Eagle Task Force expands his influence and leadership, by proudly taking over as NATO’s enhanced Forward Presence Battle Group Poland commander on January 28, 2021.

LTC Adler and his War Eagles have been preparing for the past nine months, to drive forward NATO’s alliance and mission. Our intent here as the lead nation of Battle Group Poland is to solidify our relationships with our local Polish host 15 MiB, partner nations in the region, and make a clear statement, that a threat against one of our partner nations, is a threat against our entire NATO Alliance.

During this rotation Adler looks forward to leading BGP through various exercises. “At first we will focus on individual mastery of task and skills at the unit level, executing squad gunneries. Then we will master our combined exercises with our partners, demonstrating maximum lethality and interoperability. It all starts with individual mastery of our equipment”, says Adler.

Some of the lethal exercises to look forward to this 8th rotation include led by United States include: Live Fire Exercises, Gunneries and our culminating multinational event, SOBIESKI. This ultimate event will test our lethality, interoperability and ability to re-set, re-deploy and execute within a region.

 

Author/Article by;

1st Army Lieutenant Robin Ashley Lawrence

 

Militarny orzysz
Urząd Miejski w Orzyszu
12-250 Orzysz, ul. Rynek 3
phone 87 424 10 40, 87 424 10 60
87 424 10 50